Flowers

Invitation
Dear colleagues,

Cardiovascular disease currently has the highest death rate out of all the diseases in the world. With the rapid advancement of science and technology in the era of the 4.0 revolution, we have seen tremendous progress in the treatment of cardiovascular disease, cardiac surgery, interventional cardiology, arrhythmia, and even cellular, genetic research in cardiovascular. Many new drugs, new devices, new methods and new procedures are applied to help save lives, to extend life expectancy and to improve the quality of life for patients with cardiovascular disease. Due to this fact, we need to update our knowledge regularly.

The Heart Institute of Hochiminh city’s 6th Continous Medical Training Program 2019 is very pleased to welcome and thank the Professors, Doctors, Vietnamese and foreign experts for teaching about the latest updates on cardiovascular and interventional cardiology. We wish all the doctors attending the class will gain knowledge from our Lecturers to treat patients with the best quality.

Best regards,
DO QUANG HUAN, MD.PhD, FACC, FSCAI
Chairman, Organizing Committee

registration

hotline : Ms Chau - 0792847796
 • PGS.TS.BS. Đỗ Quang Huân
 • Giám đốc Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
 • TS.BS. Đỗ Thị Nam Phương
 • Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
 • ThS. BS. Nguyễn Trung Quốc
 • Phó khoa Thông Tim Can Thiệp, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
 • ThS.BS. Đặng Duy Phương
 • Phó khoa Thông tim can thiệp, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
 • BS.CK2. Nguyễn Đỗ Anh
 • Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • BS.CK1. Hà Ngọc Bản
 • Phó Giám đốc Viện Tim Tp. HCM
 • BS. CK2. Huỳnh Quốc Bình
 • Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Tim Mạch An Giang
 • PGS.TS. Trương Quang Bình
 • Chủ tịch Phân Hội tim mạch học can thiệp Việt nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược
 • TS.BS. Trương Đình Cẩm
 • Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 115
 • TS.BS. Huỳnh Trung Cang
 • Trưởng khoa Tim mạch can thiệp – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang
 • TS.BS. Trần Chí Cường
 • Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ
 • ThS.BS. Nguyễn Hải Cường
 • Trưởng Đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng
 • BS.CK2. Phạm Đức Đạt
 • Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân 115
 • ThS.BS. Mai Quốc Dũng
 • Phó phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Viện Tim Tp. HCM
 • PGS.TS. Hồ Thượng Dũng
 • Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất
 • ThS.BS. Lê Cao Phương Duy
 • Trưởng Cathlab– Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Tri Phương
 • BS. Đặng Duy Gia
 • Khoa Tim Mạch Can Thiệp, Viện Tim Tp. HCM
 • BS.CK2. Nguyễn Thiên Hào
 • Phó trưởng khoa Tim Mạch, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương
 • BS. Trần Minh Hậu
 • Khoa Nội Tim - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
 • TS.BS. Phan Hữu Hên
 • Phó Khoa Nội tiết,Bệnh viện Chợ Rẫy
 • BS. CK2. Nguyễn Thanh Hiền
 • Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược
 • BS.CK2. Nguyễn Ngọc Hiệp
 • Trưởng khoa cấp cứu ban đầu – Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
 • ThS.BS. Mai Phạm Trung Hiếu
 • Khoa ICU, Bệnh viện Tim mạch An Giang
 • ThS.BS. Trần Hòa
 • Phó khoa Tim mạch can thiệp, Trưởng đơn vị can thiệp mạch – Bệnh viện Đại học Y dược
 • PGS.TS. Hoàng Quốc Hòa
 • Nguyên Giám đốc bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • TS. Giang Hoa
 • Viện Di truyền Y học
 • PGS.TS. Đỗ Quang Huân
 • Giám đốc Viện Tim TPHCM
 • PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
 • Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai
 • TS.BS. Ngô Minh Hùng
 • Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy
 • TS.BS. Phạm Như Hùng
 • Tổng thư ký Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện tim Hà Nội
 • BS. Đinh Đức Huy
 • Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • ThS.BS. Trần Nguyễn An Huy
 • Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
 • TS.BS. Trương Quang Khanh
 • Trưởng Khoa Nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất
 • PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê
 • Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam
 • ThS.BS. Nguyễn Huỳnh Khương
 • Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • GS. Trương Đình Kiệt
 • Viện trưởng viện Di truyền Y học
 • TS.BS. Nguyễn Cửu Lợi
 • Phó giám đốc trung tâm tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế
 • ThS.BS. Mai Công Lợi
 • Đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cữu Long
 • GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
 • Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
 • BS.CK2. Huỳnh Ngọc Long
 • Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Pháp Việt
 • ThS.BS. Đỗ Thành Long
 • Bệnh viện Pháp Việt
 • TS. BS. Tôn Thất Minh
 • Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức
 • BS.CK1. Trần Văn Nam
 • Trưởng đơn vị can thiệp nội mạch, Bệnh viện Quốc tế Becamex Bình Dương
 • BS. Nguyễn Hữu Nghĩa
 • Bệnh viện Tim mạch An Giang
 • TS.BS. Nguyễn Thượng Nghĩa
 • Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy
 • GS.TS. Võ Thành Nhân
 • Chủ tịch Hội tim mạch can thiệp TP. HCM, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Quốc tế Vinmec
 • ThS.BS. Nguyễn Thanh Nhựt
 • Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • ThS.BS. Nguyễn Đình Niệm
 • Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Phan
 • Viện Tim Tp. HCM
 • BS.CK1. Trần Văn Thanh Phong
 • Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương
 • ThS.BS.CK2. Hồ Văn Phước
 • Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
 • GS.TS. Đặng Vạn Phước
 • Chủ tịch hội tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch hội Tim mạch TP.HCM
 • ThS.BS. Đặng Hà Hữu Phước
 • Phó khoa Tim mạch can thiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
 • ThS.BS. Nguyễn Hoàng Minh Phương
 • Phó khoa Tim Mạch can thiệp – Bệnh viện Tim mạch An giang
 • TS. BS. Đỗ Thị Nam Phương
 • Trưởng Phòng NCKH và chỉ đạo tuyến Viện Tim Tp.HCM
 • ThS.BS. Đặng Duy Phương
 • Viện Tim Tp. HCM
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
 • Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Trưởng khoa C7 đơn vị chăm sóc mạch vành Viện Tim mạch quốc gia
 • ThS.BS. Nguyễn Trung Quốc
 • Phó khoa Thông Tim Can Thiệp, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
 • ThS.BS. Trần Phi Quốc
 • Khoa Tim Mạch Can Thiệp, Viện Tim Tp. HCM
 • ThS.BS. Lê Đức Sĩ
 • Bệnh viện Xuyên Á
 • ThS.BS. Lê Phát Tài
 • Trưởng phòng Quản Lý Chất Lượng, Viện Tim TP. Hồ Chí Minh
 • TS.BS. Nguyễn Văn Tân
 • Phó trưởng khoa Tim mạch Cấp Cứu & Can Thiệp - Bệnh Viện Thống Nhất
 • BS.CK1. Nguyễn Hữu Thái
 • Phó trưởng khoa Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cữu Long
 • TS.BS. Nguyễn Quốc Thái
 • Viện Tim mạch Việt Nam
 • ThS.BS. Nguyễn An Thắng
 • Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp, Viện Tim Tp. HCM
 • PGS.TS. Huỳnh Văn Thưởng
 • Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
 • PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí
 • Trưởng khoa Hồi sức ngoại, Viện Tim Tp. HCM
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Trí
 • Trưởng bộ môn Lão khoa, Đại học Y dược TPHCM
 • BS. Lý Ích Trung
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
 • BS.CK2. Trần Thanh Tuấn
 • Bệnh Viện Trưng Vương
 • PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
 • Chủ tịch danh dự Hội tim mạch học can thiệp Việt nam, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội
 • ThS.BS. Hồ Thanh Tuấn
 • Khoa Tim Mạch Can Thiệp, Viện Tim Tp. HCM
 • ThS.BS. Trần Nhân Tuấn
 • Trường khoa Tim mạch - Bệnh viện Pháp Việt
 • ThS.BS. Đoàn Thanh Tuấn
 • Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ
 • BS.CK1. Ngô Miên Tường
 • Khoa Nội Tim Mạch - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long
 • TS.BS. Lê Kim Tuyến
 • Phó Phòng Nghiên Cứu Khoa Học và Chỉ Đạo Tuyến, Viện Tim Tp. HCM
 • PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh
 • Phó chủ tịch hội Tim mạch Việt Nam
 • BS.CK1. Vũ Hoàng Vũ
 • Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Đại học Y dược Tp.HCM
 • TS.BS. Nguyễn Tuấn Vũ
 • Giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 • DR. BOONPRASIT KRITPRACHA
 • Thailand
 • Songklanagarind Hospital
 • DR. KAZUHO KAMISHIMA
 • Japan
 • Kosei General Hospital
Hội trường A (HT quốc tế : Nội tim mạch và Thông tim can thiệp)
Hội trường B: Left main PCI
08:20 - 08:30

Program announcement and introduction of lecturers

Date 1 - 15/12/2019
Hall A
Hall B
Session 1
Chủ tọa: GS. TS. Đặng Vạn Phước, PGS.TS.BS. Đỗ Quang Huân, GS. TS. Trương Đình Kiệt
8h30-10h15
08:30-09:00

Updates on primary prevention of cardiopathy in 2019 according to the ACC guideline: What is new?

Dang Van Phuoc

Downloadnew
09:00-09:30

Updates on treatment of dyslipidemia in 2019

Do Quang Huan

09:30-09:45

Clinical genomics and precision cardiovascular medicine

Prof. Truong Dinh Kiet, MD, PhD

Downloadnew
09:45-10:00

Gene testing in cardiovascular practice

Giang Hoa, MD, PhD

Downloadnew
10:00-10:15

BREAKS

Session 2
Chủ tọa: GS. TS. Nguyễn Quang Tuấn, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Trí, PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh, TS.BS. Tôn Thất Minh, BS.CK2. Huỳnh Quốc Bình
10h15-12h30
10:15-10:45

Updates on treatment of hypertension

A/prof. Nguyen Van Tri, MD, PhD

Downloadnew
10:45-11:15

Updates on chronic coronary syndrome according to 2019 ESC guideline

Pham Nguyen Vinh

Downloadnew
11:15-11:45

Updates on ST-Elevation Myocardial Infarction

Nguyen Quang Tuan

Downloadnew
11:45-12:15

Cập nhật khuyến cáo về điều trị loạn nhịp thất

Ton That Minh

Downloadnew
12:15-12:30

Timing of Intervention in Non-STEMI patients

Dr. Huynh Quoc Binh, 2 nd grade specialist

Downloadnew
Session 3
Chủ tọa: PGS.TS Nguyễn Thy Khuê, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, PGS.TS. Hồ Thượng Dũng, TS.BS. Trần Chí Cường
13h00-15h15
13:00-13:30

Updates on Non-ST-Elevation Myocardial Infarction

Nguyen Ngoc Quang

13:30-14:00

Cập nhật định nghĩa NMCT cấp toàn cầu lần thứ 4

A/Prof. Ho Thuong Dung, MD, PhD

Downloadnew
14:00-14:30

Updates on Indications for Stroke Intervantion

Tran Chi Cuong

Downloadnew
14:30-15:00

2019 Guidelines for treatment of diabetes, pre-diabetes in patients with cardiovascular disease

Nguyen Thy Khue

Downloadnew
15:00-15:15

Tea break

Session 4
Chủ tọa: GS.TS.BS. Võ Thành Nhân, BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền, TS.BS. Phan Hữu Hên
15h15-16h45
15:15-15:45

Role of anti-diabetic drugs in reducing current cardiovascular events and clinical reality

Phan Huu Hen

Downloadnew
15:45-16:15

Cardiogenic shock in acute coronary syndrome

BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền

Downloadnew
16:15-16:45

Updates on supra ventricular arrhythmia management in adult patients

Prof. Vo Thanh Nhan

Downloadnew
Session 1
Chairman: A/Prof. Nguyen Ngoc Quang
Panelists: Dr. Naoto Inoue, Dr. Nguyen Trung Quoc, Dr. Nguyen Hai Cuong, Dr. Nguyen Huynh Khuong, Dr. Ly Ich Trung
8:30-10:10
08:30-08:45

Case 1

08:45-09:15

How to deal with aortic aneurysm

Dr. Boonprasit Kritpracha

09:15-09:30

Case 1 continue

09:30-09:50

When should we do retrograde in CTO

Nguyen Ngoc Quang

09:50-10:10

PCI of calcified lesion

Do Quang Huan

Session 2
Chairman: A/Prof. Ho Thuong Dung
Panelists: Dr. Dang Ha Huu Phuoc, Dr. Tran Nhan Tuan, Dr. Dang Duy Gia, Dr. Nguyen Huu Nghia
10:10-12:30
10:10-10:20

Case 2

10:20-10:50

Wire selection in PCI CTO

Pham Nhu Hung, MD, PhD

10:50-11:05

Wire selection in PCI CTO

Dr. Kazuho Kamishima

11:05-11:15

Case 2 continue

11:15-11:30

Updates in diagnosis and treatment of Fetal arrhythmia

Le Kim Tuyen, MD, PhD

11:30-11:45

Complex bifurcation in LM PCI

A/Prof. Ho Thuong Dung, MD, PhD

11:45-12:00

Case 2 continue

12:00-12:30

LUNCH

Session 3
Chairman: A/Prof. Huynh Van Thuong
Panelists: Dr. Le Cao Phuong Duy, Dr. Doan Thanh Tuan, Dr. Le Đuc Si, Dr. Le Phat Tai, Dr. Truong Tu Trach, Dr. Mai Pham Trung Hieu
12:30-14:30
12:30-12:45

Case 3

12:45-13:00

DAPT after LM stenting

Nguyen Quoc Thai, MD, PhD

Downloadnew
13:00-13:30

How to deal with aortic dissection

Dr. Boonprasit Kritpracha

13:45-14:00

Case presentation of complication bifurcation PCI

Ho Van Phuoc, MD, MsC, 2nd grade specialist Doctor

Downloadnew
14:00-14:15

Coronary Dissection

Pham Duc Dat, MD, 2 nd grade specialist Doctor

Downloadnew
14:15-14:30

Basic Angiography

A/Prof. Huynh Van Thuong

Session 4
Chairman: A.Prof Do Quang Huan
Panelists: Dr. Nguyen Thanh Nhut, Dr. Tran Hoa, Dr. Tran Nguyen An Huy, Dr. Tran Phi Quoc, Dr. Do Thanh Long
14:30-16:10
14:30-14:40

Case 4

14:40-15:05

Double kissing for LM PCI

Dinh Duc Huy

15:05-15:20

Bifurcation PCI techniques

Prof. Vo Thanh Nhan

Downloadnew
15:20-15:35

Intravascualr Intervention for vascular trauma

Duong Duy Trang, MD

Downloadnew
15:35-16:00

Case 4 continue

Date 2 - 16/12/2019
Hall A
Hall B
Session 5
Chủ tọa: TS. BS. Đỗ Thị Nam Phương, PGS.TS. Hoàng Quốc Hòa, ThS.BS Nguyễn Trung Quốc
8h30-10h15
08:30-09:00

ECG in ischemic cardiomyopathy

Hoang Quoc Hoa

Downloadnew
09:00-09:30

Usage of platelet aggregation drug in patients with chronic coronary syndrome

Nguyen Trung Quoc

Downloadnew
09:30-10:00

Primary prevention on patients with systolic heart failure to reduce mortality and hospitalization frequency

Do Thi Nam Phương, MD, PhD

Downloadnew
10:00-10:15

Tea break

Session 6
Chủ tọa: PGS.TS. Hồ Huỳnh Quang Trí, TS.BS. Nguyễn Cửu Lợi, TS.BS. Trương Quang Khanh, TS.BS. Nguyễn Tuấn Vũ, ThS.BS. Đặng Duy Phương
10h15-12h15
10:15-10:45

Updates on treatment of heart failure 2019

Ho Huynh Quang Tri

Downloadnew
10:45-11:15

Prevention and treatment of bleeding related to PCI

Nguyen Cuu Loi

Downloadnew
11:15-11:45

Triệt đốt rung nhĩ

Truong Quang Khanh

Downloadnew
11:45-12:00

Roles of MSCI compared to other non-invasive diagnostic technique on patients with chronic coronary syndrome

Nguyen Tuan Vu

Downloadnew
12:00-12:15

Non-invasive tests: Function and imaging in patients with chronic coronary syndrome

Dang Duy Phuong

Downloadnew
Session 7
Chủ tọa: GS TS Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng PGS.TS. Nguyễn Văn Phan
13h00-14h45
13:00–13:30

When to dilate chronic occlusive lesions in patients with ischemic heart disease?

A/Prof. Pham Manh Hung, MD, PhD

13:30-14:00

Ultrasound in diagnosis of ischemic cardiomyopathy

Do Doan Loi

Downloadnew
14:00-14:30

CABG on patients with left main stenosis and triple vessel disease

Nguyen Van Phan

14:30-14:45

Tea break

Session 8
Chủ tọa: BS.CK1. Bùi Thế Dũng, BS.CK1. Hà Ngọc Bản, ThS.BS. Lê Phát Tài
14h45-16h30
14:45-15:15

Update on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism in 2019

Ha Ngoc Ban

Downloadnew
15:15-15:45

Ten key points to remember from the 2019 European Society of Cardiology (ESC) guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia

Le Phat Tai

Downloadnew
15:45-16:15

Manage some special cases of acute pulmonary embolism on pregnant women, and the long-term outcomes of acute pulmonary embolism

BS.CK1. Bui The Dung

Downloadnew
16:15-16:30

Closing Remarks

Session 5
Chairman: Dr. Nguyen Thuong Nghia
Panelists: Dr. Huynh Ngoc Long, Dr. Dinh Duc Huy, Dr. Ho Thanh Tuan, Dr. Nguyen Huu Thai
8:30-10:10
08:30-08:45

Case 5

08:45-09:00

Role of IVUS in LM PCI

Huynh Ngoc Long, 2 nd grade specialist Doctor

Downloadnew
09:00-09:30

CTO tips and tricks

Dr. Kazuho Kamishima

09:30-09:44

Case 5 continue

09:40-09:55

Role of FFR in LM PCI

Nguyen Thuong Nghia

Downloadnew
09:55-10:10

Radial Access in coronary Angiography

Nguyen An Thang, MD

Session 6
Chairman: Dr. Nguyen Do Anh
Panelists: Dr. Huynh Quoc Binh, Dr. Nguyen Thien Hao, Dr. Tran Van Thanh Phong, Dr. Dang Duy Gia
10:10-12:00
10:10-10:20

Case 6

10:20-10:35

Stent thrombosis and restenosis

Nguyen Hai Cuong, MD

10:35-11:05

Challenges in Left main PCI

A/Prof. Truong Quang Binh, MD, PhD

Downloadnew
11:05-11:15

Case 6 continue

11:15-11:30

How to deal with Cardio-cerebral infarction

Nguyen Thanh Nhut, MD

Downloadnew
11:45-12:00

Endovenous Radiofrequency and Laser ablation in venous insufficiency

Mai Quoc Dung, MD

12:00-12:15

One case of complication

Truong Dinh Cam, MD, PhD

12:15-13:00

Lunch

Session 7
Chairman: Dr. Ngo Minh Hung
Panelists: Dr. Nguyen Huynh Khuong, Dr. Nguyen Ngoc Hiep, Dr. Huynh Trung Cang, Dr. Mai Cong Loi
13:00-14:25
13:00-13:15

Case 7

13:15-13:30

Perforation of coronary artery during PCI

Tran Nguyen An Huy, MD

13:30-14:00

Tips and tricks in LM Bifurcation

Dr. Kazuho Kamishima

14:00-14:10

Case 7 continue

14:10-14:25

Challenges when we do LM CTO

Ngo Minh Hung, MD, PhD

Downloadnew
Session 8
Chairman: A/Prof. Pham Manh Hung
Panelists: Dr. Nguyen Van Tan, Dr. Tran Thanh Tuan, Dr. Dinh Duc Huy, Dr. Nguyen Dinh Niem
14:40-15:45
14:25-14:40

Kissing or not kissing in LCx when perform LM PCI

Vu Hoang Vu, MD, 1 st grade specialist Doctor

Downloadnew
14:40-14:55

Updates of carotid artery stenting

Nguyen Huynh Khuong, MD

14:55-15:10

Pulmonary thromboembolism treatment by percutaneous clot aspiration

A/Prof. Pham Manh Hung, MD, PhD

15:10-15:25

LM disease, when do we perform PCI or surgery?

Dr. Tran Van Nam, 1 st grade specialist Doctor

Downloadnew
Gold Sponsor Gold Sponsor
Silver Sponsor Silver Sponsor
Copper Sponsor Copper Sponsor
Other Sponsor Other Sponsor